Σημαντικές Πληροφορίες

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπό μας, μέσω τηλεφώνου, μέσω email και στις ετικέτες προϊόντων που σχετίζονται με τη χρήση των προϊόντων μας προορίζονται μόνο για καθοδήγηση. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη χρήση οποιουδήποτε από τα προϊόντα μας, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία στην περιοχή σας πριν τα χρησιμοποιήσετε.

Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση, ωστόσο καμία από τις πληροφορίες που παρέχουμε δεν πρέπει να θεωρείται συγκεκριμένη για τις προσωπικές σας περιστάσεις και όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να θεωρούνται γενικές οδηγίες.

Εάν πραγματοποιείτε οποιαδήποτε κατασκευή μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιώντας τα προϊόντα μας, παρακαλούμε σημειώστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, μέσω τηλεφώνου, μέσω email και στις ετικέτες των προϊόντων μας σχετικά με την ανάμειξη λαδιών, αρωμάτων, γεύσεων και χρωμάτων, προορίζεται αποκλειστικά για οδηγό και συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη διεξαγωγή δοκιμών μικρής κλίμακας προτού αναλάβετε οποιαδήποτε μεγαλύτερη παραγωγή προϊόντων.

×
Καλώς ορίσατε Νέος